Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet, och samlar in minsta mängd uppgifter som vi behöver från vår hemsida https://stockholmsbiltransport.se.

Vi sparar uppgifter lämnade i kontaktformulär endast så länge de behövs för att kunna utföra våra tjänster till dig som kund.

Du har som kund hos oss rätt att begära ut uppgifter som är lagrade hos oss.

När du fortsätter att använda vår hemsida vid förfrågan eller beställning betraktas det som ett godkännande av vår praxis kring användande av persondata.

Vid begäran om utdrag av dina uppgifter samlade av oss kan du använda nedanstående kontaktkanaler.

Epost: info@stockholmsbiltransport.se.

Tel: 070-2627697.